تصفیه آب نیمه صنعتی

تصفیه آب

 

تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن سوسیف

فیلترهای پیش تصفیه 20 اینچ- دارای 4 عدد ممبرین 100گالن فیلمتک آمریکا- تولید 1600 لیتر آب بسیار با کیفیت- میکرو کامپیوتر کنترلر- دارای منبع ذخیره 11 گالن پایه دار فلزی.

400G

 

nime1

تصفیه آب

¤