اتصالات-تصفیه آب

تصفیه آب

 

 

اتصالات connectors

اجزای تمامی دستگاهای تصفیه آب اعم از فیلتر ها و سیستم PIPING(لوله کشی) و سایر قطعات بوسیله اتصالات خاصی از جنس پی وی سی بهمدیگر وصل میشوند که کیفیت این اتصالات بسیار مهم و تاثیر گذار میباشند.اگر نوع اتصالات از کیفیت خوبی برخوردار نباشد دستگاه کارایی لازمه را نداشته و باعث لیک کردن و ریزش آب و خرابی سیستم میشود.
دستگاهای ما از دو نوع سیستم اتصالات بسیار خوب و رایج استفاده میکنند به نام اتصالات

jaco
quickfitting1

تصفیه آب

¤