دستگاه استرلیزه بوسیله UV

تصفیه آب

 

UV استرلیزه کردن با اشعه ماورا بنفش

دستگاه استرلیزه بوسیله اشعه ماورا بنفش:

200 سال قبل دانشمندان پی بردنند که بوسیله این اشعه میتوان ویروسها و باکتریها را از بین برد و در علم پزشکی کمک شایانی در ضد عفونی کردن و استرلیزه کردن وسایل و ابزار اتاقهای عمل میکند.
امروزه صنعت آب و بهداشت جهانی هم با استفاده از این اشعه مفید و تولید فیلترهای مخصوص اقدام به میکرب زدایی و استرلیزه کردن آبهای آشامیدنی میکند و همواره توصیه به استفاده از این ابزار در صنایع تولید مواد آشامیدنی خصوصا آب را دارد.

UV-100

تصفیه آب

¤