فیلتر مرحله پنجم و ششم

تصفیه آب

کارتریج مرحله پنجم و ششم

در مرحله پنجم دستگاهای تصفیه آب معمولا از فیلتر پست کربن یا TASTE&ODOR برای رفع طعم و بوی ناشی از ماندگاری طولانی آب استفاده میشود .

در مرحله ششم معمولا از فیلتر املاح معدنی یا Mineral استفاده میشود که حاوی سنگهای معدنی میباشد و املاح لازم را به آب می افزاید.

میتوان به دلخواه در مرحله هفتم از فیلتر بسیار خوب و مفیدی استفاده کرد بنام ORP یا فیلتر قلیایی که باعث میشود ضریب PH آب خروجی بالا رود.

mineral inline1

تصفیه آب

¤