مخزن ذخیره آب تصفیه آب

تصفیه آب

 

منبع ذخیره TANK

منبع ذخیره آب به ظرفیت 4 گالن معادل 15.2 لیتر گنجایش آب تصفیه شده را جهت استفاده از آب ذخیره شده را دارد و از جنس پولی اتیلن و ضد باکتری و رسوب و تحت فشار میباشد. در مواقع قطع آب شما همیشه دارای آب آشامیدنی سالم ذخیره شده میباشید.

tan

تصفیه آب

¤