ممبرین-تصفیه آب

تصفیه آب

 

فیلتر ممبرین MEMBRANE

در هر دستگاه تصفیه آب وظیفه اصلی و اساسی را فیلتر ممبرین ایفا میکند.این فیلتر مخصوص که از جنس خاصی ساخته شده است که در پالایش و تصفیه آب بسیار مفید میباشد یکنوع غشا نیمه تراوا میباشد که باعث حذف کلیه نمکهای معدنی و سایر آلودگی ها از آب میشود و نقش اساسی در حذف طیف وسیعی از ناخالصیها شامل جامدات محلول در آب و باکتریها و ویروسها تا قطر 0.001میکرن میشود.

کیفیت این فیلتر بسیار مهم میباشد و باید به مشخصات فیزیکی و کارخانه سازنده توجه کرد.
یکی از بهترین و معروفترین ممبرین های دنیا FILMTEC میباشد که ساخت کشور آمریکا است.

membrane

تصفیه آب

¤