هوزینگ-تصفیه آب

تصفیه آب

 

هوزینگ HOUSING

هوزینگ محفظه ای است که فیلتر ها و پیش فیلتر ها در آن قرار میگیرند و در انواع مختلف جهت کارایی های مختلف موجود میباشد.

برای دستگاهای تصفیه آب خانگی معمولا از هوزینگ های 10 اینچ پلاستیکی و شیشه ای از جنس پروپیلن استفاده میگرددو

برای دستگاهای تصفیه آب صنعتی- تصفیه نیمه صنعتی معمولا از هوزینگهای 20 اینچ اسلیم(لاغر) یا جامبو (چاق) استفاده میگردد.

جنس مرغوب و استاندارد بودن یک هوزینگ از نکات بسیار مهم میباشد.

housing

تصفیه آب

¤