توضیح سایت

sdesc

جستجوی محصولات
سبد خرید


چگونه بخریم…

سلام دوستان

در حال حاضر با توجه به عدم اتصال به سیستم پرداخت الکترونیکی بانک لطفا طبق دستورالعمل زیر خرید خود را انجام دهید:

 

۱)کالای خود را انتخاب نمایید و به سبد کالا اضافه نمایید

۲)پس از اتمام انتخاب کالاهای مورد نظر مبلغ کلی خرید خود را با استفاده از شماره کارت یا شماره حساب زیر انتقال دهید:

۶۰۳۷-۶۹۱۷-۶۲۹۴-۹۹۳۱ بانک صادرات بنام آقای ایرج پیشوا یا شماره حساب ۱۰۱۴۷۹۴۴۶۰۰۰

۵۰۲۲-۲۹۱۰-۰۲۵۵-۴۵۲۳ بانک پاسارگاد بنام آقای ایرج پیشوا یا شماره حساب ۳۰۱۸۰۰۱۱۷۴۳۲۸

۶۰۳۷-۹۹۱۴-۸۱۳۰-۸۰۲۵ بانک ملی بنام ایرج پیشوا یا شماره حساب ۱۰۴۰۶۴۸۶۷۰۰۱

۶۱۰۴-۳۳۷۹-۸۳۴۶-۹۵۱۹ بانک ملت بنام آقای ایرج پیشوا یا شماره حساب ۴۴۵۲۵۲۹۵۶۷

 ۳)پس از انتقال وجه جهت حصول اطمینان شماره فیش یا کد رسید حواله را به شماره ۰۹۱۲۱۲۱۲۹۹۹ پیامک نمایید 

۴)جهت هماهنگی نهایی لطفا با شماره تلفن شرکت بازرگانی پیشوا ۸۸۳۸۳۷۳۴ و ۸۸۳۸۳۷۳۵ تماس بگیرید

 

جهت هرگونه اطلاعات بیشتر لطفا با دفتر بازرگانی پیشوا تماس بگیرید:

۰۲۱۸۸۳۸۳۷۳۴

۰۲۱۸۸۳۸۳۷۳۵